• Caspersvej 7 • 9900 Frederikshavn • Tlf. 98 42 43 55

  Log in

 

4 mio. til renovering af køkkener i 6 boenheder.
Modtaget fra Sundheds- og ældreministeriets pulje til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre.

Boligselskabet ALABU bolig og Caspershus har i samråd søgt ovennævnte pulje til renovering af de nu 13 år gamle køkkener på Caspershus, og har i henhold til budget udarbejdet af rådgivningsfirma COWI modtaget kr. 4.111.205,00 fra puljen. COWI har sammen med ALABU bolig planlagt flere lignende projekter i Ålborg kommune, for midler modtaget fra samme pulje.

Midlerne fra puljen skal være anvendt inden afslutningen af 2017, så planlægningen er påbegyndt, og på Caspershus glæder vi os til efteråret (september måned) hvor selve ombygningen starter i de 6 boenheder. Der er lagt en plan således at køkkenerne renoveres 3 og 3, og at maden stadig kan laves fra bunden som vi altid har gjort på Caspershus. Naturligvis vil det medføre byggestøj og aktivitet i beboernes fællesareal men i samarbejde med håndværkere vil plejepersonalet på Caspershus sammen med beboere og pårørende søge at skabe de bedst mulige rammer mens det pågår. På Caspershus glæder vi os rigtig meget over de modtagne midler, og køkkenerne vil efter ombygningen fremstå mere åbne og tidssvarende. Det vil øge personalets muligheder for tilrettelæggelse og dermed beboernes adgang til og deltagelse i madlavning/servering. Renoveringen vil give en forbedret social ramme omkring måltiderne.

 

Juli 2017 Henning Clausen, institutionsleder