• Caspersvej 7 • 9900 Frederikshavn • Tlf. 98 42 43 55

  Log in

Corona virus

Pårørende: Ingen besøg indtil videre.
Sundhedsstyrelsen har bedt kommunerne sikre, af særligt hensyn til beboere på plejecentre, at pårørende ikke besøger beboere. Dette gælder indtil videre.

Ved spørgsmål, eller hvor helt særlige forhold gør sig gældende, skal der træffes aftale med administrations kontoret, sygeplejefaglig leder Tanja Larsen. eller til
institutions leder Henning Clausen. Tlf. 9842 4355. I weekends- kontakt ansvarshavende ved at ringe på 9842 4355.

Aflevering af  varer / fornødenheder til beboerne.
Vi beder om, at det begrænses mest muligt. Hvis du som pårørende har brug for at aflevere noget til beboeren, så beder vi dig kontakte os på ovennævnte nummer.
Personale vil så modtage det ved yderdøren.

Hvad gør vi i denne situation.
Vi er særligt opmærksomme på beboerne i denne situation, både fysisk og psykisk tilstand.
Ring gerne til os for opfølgning / opdatering på beboerens situation. Ved ikke akutte opkald, da bedst mellem 10.30 og 12 og igen mellem 13 og 14.

Ambulant træning.
Alle træninger med fremmøde er aflyst indtil videre.
Ring gerne på 9842 4355 med spørgsmål.

Caspershus, ledelsen.
(Opdateret 2. april 2020.)