• Caspersvej 7 • 9900 Frederikshavn • Tlf. 98 42 43 55

  Log in

Bolig på Caspershus

Plejebolig på Caspershus er ikke forbeholdt nogen bestemt gruppe, alle kan søge. Henvisning til en plads på Caspershus sker via den fælles venteliste til plejeboliger som administreres af Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Livsorienteret rehabilitering

På Caspershus betyder en rehabiliterende faglig tilgang, at der sættes fokus på borgerens oplevelse af meningsfuldhed og værdighed i hverdagslivet, at borgerens ønsker for sin egen livssituation tages alvorligt i praksis, og at vores faglige indsats afstemmes herefter.

Læs mere