• Caspersvej 7 • 9900 Frederikshavn • Tlf. 98 42 43 55

  Log in

Hverdagsliv

Hverdagslivet er noget vi alle kender. Det er det liv vi lever hver dag med dets helt almindelige og kendte indhold. Det lyder enkelt, men når man skal indfange andre menneskers hverdagsliv, og ønsker til hverdagslivet så indfinder vanskeligheden sig. Under “rehabiliterende faglig tilgang” siger vi, at indflytningen i plejebolig for mange opleves som et brud med deres sædvanlige liv, og heri kan ligge oplevelsen af et stort tab.

Borgeren som skal flytte i plejebolig skal søge at skabe sig et nyt hverdagsliv som kan opleves som trygt og muligt at håndtere. Det borgeren fortæller, han gerne vil kunne, formuleres ofte i lyset af det liv og de sammenhænge vedkommende har levet i, og er således vedkommendes referenceramme for det gode hverdagsliv. Hverdagslivet er at betragte som et betydningsunivers eller en meningsstruktur forstået på den måde, at borgeren tillægger enhver hændelse enhver oplevelse sin egen mening og betydning.
Mening i den enkeltes hverdagsliv dannes på baggrund af:

  1. det liv vi har levet,
  2. den livserfaring det har givet, og
  3. de mennesker vi har været sammen med.

Hverdagslivet er et dynamisk fænomen som skabes i en vekselvirkning mellem betingelser og håndteringer. Hverdagslivets betingelser kan ændre sig, og måden hvorpå vi vælger at håndtere hverdagslivets betingelser på forandrer sig. Vi skal være opmærksomme på, at vi gennem en rehabiliterende tilgang i arbejdet skaber en ændring i borgerens hverdagsliv, og at vi derfor skal have fokus på, hvorvidt borgeren kan håndtere skiftende nye betingelser og hvordan det sker.