• Caspersvej 7 • 9900 Frederikshavn • Tlf. 98 42 43 55

  Log in

– INSTITUTIONENS FORMÅL.

Caspershus har som formål at drive plejeboliger, herunder specialafsnit for borgere med demens – samt træningscenter med tilknyttet varmtvandsbassin.
Pleje træning og behandling skal til enhver tid være den bedst mulige, og der lægges vægt på at støtte op om en tryg, aktiv og meningsfuld tilværelse for det enkelte menneske.

Caspershus modtager borgere som, jf. gældende lovgivning, visiteres til en plejebolig, samt borgere der visiteres til ambulant træning.

Vi er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Frederikshavn Kommune, som er visiterende myndighed.
Driftsoverenskomsten sætter den økonomiske ramme for tilbuddets omfang.

 

Caspershus skal være et godt sted at bo og komme for beboere og pårørende samt for borgere som benytter vores træningscenter/bassin.

Pleje og træning udføres i henhold til institutionens værdigrundlag og den beskrevne faglige tilgang: livsorienteret rehabilitering.

 

Caspershus skal være et godt sted at arbejde for institutionens ansatte.

Medarbejdernes trivsel på arbejdspladsen er af afgørende betydning for institutionen.
Vi har en ambition om, at man som ansat på Caspershus kan udføre sit arbejde i et meningsfuldt fællesskab med kolleger og ledelse.
Sammen leverer vi Caspershus’ ydelser til borgerne, indenfor den økonomiske ramme vi har til rådighed.

 

Godkendt af bestyrelsen den 9. juni 2021.

For ledergruppen
Henning Clausen