• Caspersvej 7 • 9900 Frederikshavn • Tlf. 98 42 43 55

  Log in

Caspershus’ værdier

– for beboere, pårørende og personale på Caspershus

  • Vi arbejder ud fra et helhedsorienteret (holistisk) menneskesyn.
    I vores faglige tilgang forholder vi os til hele mennesket, og ikke kun
    til “det syge” og “det begrænsede”.
  • Vi tilstræber at bidrage til den enkeltes livskvalitet og tryghed.
  • Vi har respekt for hinandens forskelligheder, og mener at ethvert menneske er i besiddelse af positive ressourcer.