• Caspersvej 7 • 9900 Frederikshavn • Tlf. 98 42 43 55

  Log in

Caspershus’ værdier

– for beboere, pårørende og personale på Caspershus

  • Værdigrundlaget bygger på et holistisk menneskesyn, hvor omsorgen for et andet menneske har et helhedsorienteret fokus som omfatter både legemlige, sjælelige og åndelige aspekter.
  • Det skal være trygt at være på Caspershus.
  • Vi tilstræber at bidrage til den enkeltes livskvalitet.
  • Vi har respekt for hinandens forskelligheder, og mener at ethvert menneske er i besiddelse af positive ressourcer.