• Caspersvej 7 • 9900 Frederikshavn • Tlf. 98 42 43 55

  Log in

Caspershus har et stort varmtvandsbassin, som benyttes til træningsaktiviteter.

 

Borgere som bor på Caspershus.
Borgere som bor i plejebolig på Caspershus kan hvor det er gavnligt for vedligeholdelses-  og genoptræning benytte bassinet.

 

Borgere henvist til træning på Caspershus.
I dagtimerne anvendes det i forbindelse med borgere som er henvist til ambulant træning på Caspershus, samt til borgere indlagt på et midlertidigt ophold til genoptræning.

Foreninger.
I aftentimerne samt lørdag er bassinet udlånt til foreninger som har aftale for et år af gangen om benyttelse af bassinet.