• Caspersvej 7 • 9900 Frederikshavn • Tlf. 98 42 43 55

  Log in

Borgerens ønsker for sin egen livssituation

Heri ligger, at borgerens ønsker for sig selv og for hvad der skal ske i dag skal gøres gyldige, det vil sige anerkendes af medarbejderen. Det sker konkret ved, at vi tager borgerens ønsker for sig selv alvorligt og søger at imødekomme dem i hverdagslivet.

Borgerens ønsker dannes ud fra et “indefra-perspektiv”. Det vil konkret sige, at vi tager udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker for egen livssituation og hverdagsliv, og ikke i generelle og forudfattede betragtninger om det at være et ældre menneske med funktionsnedsættelse på forskellige niveauer.