FRIVILLIG PÅ CASPERSHUS?

Unge møder ældre.

I samtale og i samvær med ældre mennesker vil du som ung kunne få nogle perspektiver på tilværelsen som kan give stof til eftertanke. På den anden side er vi overbeviste om,

at du som ung frivillig vil kunne bidrage positivt til ældres hverdag.

Samtalen i et bofællesskab med ældre mennesker har ofte brug for at blive igangsat, og helt narutligt  vil det også tage tid før man opbygger en fortrolighed. Vi har planen om, at man som frivillige følges ad to og to, for på den måde nemmere at kunne etablere,og fastholde samtalen.
Er du bare lidt nysgerrig på det, så kom den 4. maj til info aften og få lejlighed til at se Caspershus.