Jens Mølbak, tidligere viceinspektør på Abildgaardskolen i Frederikshavn, og aktuelt medlem af menighedsrådet i Abildgaard Kirken blev indstillet og enstemmigt valgt som nyt medlem og formand for bestyrelsen på Caspershus fra 1/1 2017. Det skete på bestyrelsens møde den 15. december. Jens Mølbak besætter én af de 4 pladser repræsenterende Samvirkende Menighedsplejer, som desuden tæller praktiserende læge Poul Venø, sognepræst Bodil Bolding, og sygeplejerske, med demens som speciale, Nina Kjær Jensen.

Jens Mølbak afløser Jens Christian Larsen, som har været i bestyrelsen i 31 år. I årene 1986 til 2001 som repræsentant for Frederikshavn Kommune. Herefter på en af pladserne for Gigtforeningen 2001-2007, det daværende Gigtplejehjem, og for Samvirkende Menighedsplejer, Caspershus, frem til udgangen af 2016. Jens Christian Larsen ønskede selv at stoppe som medlem af bestyrelsen på nuværende tidspunkt.

Jens Christian Larsen takkede på mødet bestyrelse og ledelse for mange års godt samarbejde, og understregede vigtigheden af, at værne om institutionens værdier. Herunder omgangstonen og respekten for det enkelte menneske som noget meget væsentligt.
Næstformand Henning Feldtmose, som er i bestyrelsen som repræsentant for Frederikshavn kommune og Henning Clausen, institutionsleder takkede Jens Christian Larsen for sin mangeårige indsats for institutionen.

Jens Mølbak sagde i samtale med bestyrelsens medlemmer, at han ser frem til at lede bestyrelsen, med baggrund i sin organisatoriske erfaring og sit kendskab til det kommunale/politiske område generelt. Endvidere at han oplever en naturlig samklang mellem sit eget livssyn og institutionens værdier.

Såvel bestyrelse som ledelse på Caspershus ser meget frem til det videre arbejde med Jens Mølbak som formand.

 

Henning Clausen
Institutionsleder